RzeĽba

Wiesław Bielak

Wiesław Bielak. RzeĽba
English version

Prof. Wiesław Bielak
Wydział RzeĽby ASP Kraków

Studia artystyczne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale RzeĽźby w Pracowni prof. Jerzego Bandury w latach 1963-69.

Dyplom uzyskał w roku 1969 z ocen± bardzo dobry z wyróżnieniem.

Uczestniczył w ważniejszych wystawach okręgowych ogólnopolskich i międzynarodowych oraz w ogólnopolskich konkursach rzeĽbiarskich, otrzymuj±c wyróżnienia i nagrody.

Był członkiem stowarzyszenia Twórczego „Grupa Nowa Huta” oraz Zwi±zku Artystów RzeĽbiarzy.

Jest członkiem Zwi±zku Polskich Artystów Plastyków.

Od szeregu lat pracuje z młodzież±, najpierw w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie, a następnie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na Wydziale RzeĽby. Jest profesorem zwyczajnym – prowadził samodzieln± pracownię rzeĽby w kamieniu na Wydziale rzeĽby.

Uprawia medalierstwo, mał± formę rzeĽbiarsk±, rzeĽbę mo­nu­men­tal­n± oraz rysunek.

Wykonał liczne realizacje rzeĽbiarskie i medalierskie w kraju i zagranic±.

Za pracę twórcz±, pedagogiczn± oraz społeczn± otrzymuje odznaczenia:

  • Złoty Krzyż Zasługi - 2007 r.
  • Odznaka „Honoris Gratia” - 2009 r.
  • Medal Edukacji Narodowej - 2011 r.
  • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego – 2013 r.
  • Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2013 r.© Grabi 2007